Recuerdo oogt op een lange leservaring en contact met de tango, sinds 1990.
Lieve en Gerdy hadden het geluk nog les te kunnen volgen bij de oude maestro’s die nu overleden zijn, wiens dansoeuvre ze koesteren en in ere houden.

Methode

De lesmethode Recuerdo was oorspronkelijk gebaseerd op de pedagogie van Antonio Todaro en Pepito Avellaneda, Lalo Diaz en Mirta Campos.
Door de jaren heen werd deze proefondervindelijk vereenvoudigd of aangevuld, rekening houdend met de capaciteit van de leerlingen, en wat bruikbaar is voor het dansen in het salon.

Recuerdo vindt dat tango de salon een populaire dans moet blijven, en geen exclusiviteit voor de getrainde danser. In tangofilms wordt steevast het kruim van de dansers bijeengebracht. Doch in de volkse traditionele salons van Buenos Aires zie je oma’s en opa’s naast het jonge volk, linksvoetigen en vlotte dansers sereen samen dansen. Er is geen scoren: op de dansvloer is ieder gelijk.

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, fysieke souplesse en kunde.
Elk individu, elk danspaar is verschillend. Om die reden is er maar plaats voor tien koppels per les, om voldoende tijd en aandacht aan elk te kunnen besteden.

In elk stadium van zijn leerproces danst de cursist mooi. Absolute beginners kunnen meedansen op Recuerdo’s tangosalons. Er is geen drempel, iedereen is ooit gestart van nul. Tango dansen is geen theorie, je hoeft niet te presteren noch niveaus te halen. Belangrijk is dat je samen danst, dat je samen iets beleeft.

De cursist bepaalt zelf hoe hoog hij de lat legt: hij kan groepen hernemen, of doorsteken naar een ander niveau. Ook na een lange stop kan hij makkelijk weer aansluiting vinden in een groep.

De codes van het salon zijn primair: hoffelijkheid, geduld, respect voor de eigen danspartner en de andere danskoppels op de vloer. De rol van de vrouw, zij volgt, is evenwaardig aan die van de man, die leidt.

Zoals bij een assimilcursus wordt er progressief opgebouwd, en herhaald. Vanuit een basisstructuur leert het danspaar wandelen (= caminar) en improviseren met korte sequenties, wendbaar zijn. Combinaties en ook tradionele figuren komen aan bod. Men wordt gaandeweg alert gemaakt op de klankleur van de verschillende orkesten, en leert deze interpreteren, vanuit zijn vertrouwde basisstructuur.

Bij Recuerdo dansen we in principe met onze vaste danspartner. De enige uitzondering daarop is louter om pedagogische en danstechnische redenen: tijdens een les kan het zeer zinvol zijn om eens van partner te wisselen. In de meeste salons in Europa is het gebruikelijk van veel te wisselen, maar dit staat haaks op de ambitie om als tangokoppel te groeien en de nodige emotionele diepgang te bereiken.

Milonga en tangowals, de andere tangoritmes die je hoort op een salon, komen in elke groep aan bod.